Üroloji ( Bevliye ) Bölümü Nedir ? Hangi Hastalıklara Bakar?

  • 0 yorum
  • 3049 görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Sağlıklı Yaşam

  • '' Her Derde Deva ''
  • *****
  • 658
    • Diyabet Rehberim
Üroloji ( Bevliye ) Bölümü Nedir ? Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji Bevliye Nedir ?

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarını konu alan ve bu sistemlerin hastalıkfları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer. Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir.

Üroloji pratiğinde karşılaşılan hastalıklar arasında: İdrar yolları tıkanıklığı, prostat büyümesi, iktidarsızlık, kısırlık, idrar kaçırma, böbrek ve idrar yollarının taşları; böbrek, mesane, prostat ve yumurta kanserleri önemli bir yer tutar. Ürologların tedavi ettiği sık görülen diğer bazı hastalıklar ise, idrar yolu iltihapları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ve ürolojik organların yaralanmalarıdır.

Ürolojinin bu geniş çerçevesi nedeniyle, Amerikan Üroloji Derneği tarafından yedi adet alt branş ayırt edilmiştir:

       1. Çocuk Ürolojisi

       2. Üro-onkoloji (Kanserler)

       3. Böbrek nakli

       4. Erkek kısırlığı

       5. Taş hastalığı (İdrar yolları taşları)

       6. Kadın Ürolojisi

       7. Nöro-üroloji (İşeme bozuklukları, idrar kaçırma, sertleşme bozuklukları ve iktidarsızlık)

Ayrıca, özellikle erkek çocukların doğuştan gelen bazı hastalıkları da ürolojinin ilgi alanındadır. Bunlar arasında, inmemiş testis (yumurtanın torbaya inmemesi), kasık fıtığı, hidrosel (torbada su kesesi), idrar deliğinin yanlış yerde olması (hipospadiyas ve epispadiyas) sayılabilir. Gece yatak ıslatma, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması, sünnet derisinin tüm hastalıkları ve sünnet operasyonu da ürolojinin sahasına girmektedir.

Üroloji bilimi, açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatları da gerçekleştirir.

Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji bilim dalının inceleme alanına giren onlarca hastalık bulunmaktadır. İnsanlar ürolojinin, nefroloji ve kadın hastalıkları gibi bölümlerle yakın ilişkilerinden dolayı bazen hangi doktora gidecekleri hususunda tereddüt edebilirler.

Bu konularda araştırma yapan insanlar sıklıkla şu şekilde arama yapmaktadırlar :

1-Üroloji hangi hastalıklara bakıyor?
2-Üroloji bölümü neyle ilgilenir?
3-Üroloji bayanların hangi hastalıkları ile ilgileniyor?
4-Üroloji erkeklerin hangi hastalıkları ile ilgileniyor?
5-Üroloji kadınlara bakar mı?
6-Üroloji hangi hastalığa bakar?
7-Üroloji hangi hastalıkları tedavi eder?
8-Üroloji neye bakar?
9-Ürolog hangi hastalıklara bakar
10-Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Şimdi tüm bu sorulara cevap olacak şekilde ürolojik hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgiler verelim.

Bu konuya açıklık getirebilmek adına ürolojik hastalıkları, erkeklerde ve kadınlarda görülenler şeklinde gruplayalım.

Üroloji Erkeklerin Hangi Hastalıkları ile İlgileniyor?

Erkeklerde aşağıda liste halinde verilen hastalıklar ürolojinin inceleme alanına girmektedir ancak bu hastalıkları başka bölümlerinde inceleyebileceğini unutmamak gerekir.

**      İdrar yolu enfeksiyonları
**      Böbrekte taş hastalıkları
**      Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı
**      İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
**      Akut renal yetmezlik
**      Addison hastalığı
**      Benign prostat hipertrofisi
**      Prostat kanseri
**      Kronik böbrek hastalığı
**      Prostatit ve diğer prostat hastalıkları
**      Üriner inkontinans
**      İdrar yollarında taş olması
**      İdrar yollarında darlık oluşması
**      İdrar yollarında tümör varlığı
**      Genital siğillerin ortaya çıkması
**      Peyronie Hastalığı
**      Penis fraktürü olması
**      Priapizm Hastalığı varlığı
**      Akut veya kronik hidrosel
**      Varikosel
**      Epididim kistlerinin varlığı
**      Testis torsiyonu
**      Testis tümörleri
**      Hipospadias hastalığı
**      Enürezis nokturna
**      Vezikoüreteral reflü hastalığı
**      Prematür ejekülasyon
**      Erektil disfonksiyon

Üroloji Kadınların Hangi Hastalıkları ile İlgileniyor?

Kadınlarda aşağıda liste halinde verilen hastalıklar ürolojinin inceleme alanına girmektedir ancak bu hastalıkları başka bölümlerinde inceleyebileceğini unutmamak gerekir.

**      İdrar yolu enfeksiyonları
**      Böbrekte taş hastalıkları
**      Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı
**      İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
**      Akut renal yetmezlik
**      Addison hastalığı
**      Kronik böbrek hastalığı
**      Üriner inkontinans
**      İdrar yollarında taş olması
**      İdrar yollarında darlık oluşması
**      İdrar yollarında tümör varlığı
**      Genital siğillerin ortaya çıkması
**      Enürezis nokturna
**      Vezikoüreteral reflü hastalığı

Mesane (İdrar Kesesi) Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları: Endoskopik tetkikler sonrasında medikal tedaviler uygulanmaktadır.
Mesane Taşı: Taş kırma tedavisi, Cerrahi Ameliyatlar

UVD Üreterovezikal darlık hastalıkları: Endoskopik genişletme tedavisi, Cerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir

Bladder, urologyVUR Vezikoüreteral Reflü: Endoskopik tedavi ve cerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Mesane (İdrar kesesi) Tümörü: Mesane içine ilaç uygulamaları ve Enkoskopik operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.

Mesane borusu ve Prostat Hastalıkları

Bayanda İdrar Kaçırma : Endoskopik operasyonlar ve Açık ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Mesane borusu darlığı: Geçici mesane drenajı (Perkütan Sistostomi, Endoskopik (TUR) ve Açık ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Prostat Enfeksiyonu (Prostatit) : İlaç tedavisi ile giderilebilmektedir.
Prostat Büyümesi: Açık cerrahi operasyonlar, Medikal ilaç tedavisi ve endoskopik yöntemler ile giderilebilmektedir.

Üretra (Aşağı İdrar Yolu) Hastalıkları ve Tedavileri

Üretrit (enfeksiyon): Medikal ilaç tedavisi ile giderilmektedir.
Üretra Darlığı: Genişletme, Endoskopik yöntem ile tedavi (internal Üretrotomi), Açık Cerrahi Ameliyatlar (Üretroplastiler) ile tedavi edilebilmektedir.
Üretra taşı: Endoskopik yöntemler ile tedavi edilebilmektedir.

Penis Hastalıkları ve Tedavileri

Balanit (enfeksiyon) ve Fimozis: Medikal ilaç tedavileri ve sünnet ile giderilebilmektedir.
Empotans (iktidarsızlık) Operasyonları: Papaverin Testi ve Doppler USG görünteme ile sorunun olduğu bölge belirlenebilmekte İlaç tedavisi, Kan akımını artırma Ameliyatları, Penil Protez (mutluluk çubuğu) Ameliyatlar
Penil Kurvatür (eğrilik) ve Peyroni Hastalığı: Medikal ilaç tedavileri, Enjeksiyon tedavileri, Açık Cerrahi Ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Hipospadi ve Fistül Hastalığı: Cerrahi operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.

Skrotum ve Testis Hastalıkları

Varikosel: Teşhis ve sonrasıda Medikal ilaç Tedavileri, Normal Cerrahi ve Mikrocerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Skrotumun Enfeksiyon Travma ve Tümörleri: Medikal İlaç tedavisi , Cerrahi Operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.
İnfertilite (Erkek kısırlığı): Tedaviler uygulanabilmektedir.
Hidrosel: Sıvı aspirasyonu, Cerrahi operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir.
Testis Tümörleri: Sürekli takip ve Cerrahi ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.

Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Böbrek Apsesi ve Enfeksiyonu: Medikal tedavi, Operasyonel Apse Drenajı tedaviler uygulanabilmektedir.
Böbrek Taşı: İlaç Tedavisi, Taş KırmaL (ESWL) Tedavisi, Endoskopik Tedavi (pnomatik URS ve lazer RIRC), Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) ve Açık Cerrahi Ameliyatlar ile tedavi edilebilmektedir.
Böbrek Kanal Darlığı ve Tıkanıklığı: URS (Endoskopik Tedavi), Perkütan Nefrostomi ile Drenaj Tedavisi, Darlık Operasyonları ile tedavi edilebilmektedir.
Böbrek Kisti: Lokal Perkütan Girişimle Kist Tedavisi, Kist Operasyonları ile tedavisi edilebilmektedir.
Böbrek Tümörü: Parsiyel ve Radikal Nefrektomi Operasyonunları yapılabilmektedir.
Böbrek travması ve Yaralanmaları: Medikal ve Bakım Tedavileri, Renorafi (Tamir operasyonları), Böbreğin alınması (Nefrektomi).

Börek Mesane Arası İdrar Yolu (Üreter) Hastalıkları ve Tedavileri

Üreter Taşı: Medikal Tedavisi, Endoskopik Taş Tedavisi (URS ve Lazer), ESWL (taş kırma) Tedavisi, Cerrahi Operasyonları.
Üreter Travmaları ve Tümörleri: Gerekli Cerrahi Operasyonları
Üreter Darlıkları: Endoskopik Lazer ve Dilatasyon Tedavileri ve Kateter Uygulamaları, Cerrahi Operasyonları.

Üroloji Bölümüne Hangi Şikayetler ile Gidilir?

Üroloji bölümüne aşağıda liste halinde verilen şikayetlerden bir veya birkaçının varlığında gidebilirsiniz. Hekiminiz gerekli test ve taramaları yaparak uygun şekilde tedavi planını çizecektir.

** Ateş, halsizlik ve kilo kaybı gibi genel hastalık belirtilerinden başka çoğunlukla ürolojik hastalıklarda gözlenen şikâyetler vardır:

• Hemen başlayan ya da uzun zamandır olan böğür ağrısı,
• Göbeğin iki tarafında kasıklara doğru, yumurtalıklara, bacak iç tarafına doğru yayılan ağrı,
• Yumurtalıklarda ani başlayan ya da uzun zamandır olan ağrı,
• Özellikle karın üst tarafında ya da yumurtalıklarda elinize gelen ağrılı yada ağrısız kitle
• İdrara sık çıkma
• Gece idrara çıkma
• İdrar yaparken sızlama
• Gece altını ıslatma
• İdrar yapma güçlüğü ya da hiç yapamama
• İdrarın çatallı ya da zayıf hızda yapılması
• İdrarda kan gelmesi
• İdrar kaçırma
• İdrar miktarında azalma
• İdrar yolundan akıntı gelmesi
• Dış üreme organlarında deri lezyonları
• Kanlı meni gelmesi
• İstendiği halde çocuk olmaması,
• Erkeklerin penis sertleşme bozuklukları gibi tüm cinsel problemler

Böbreklerinizi ve idrar yollarınızı etkileyen tüm şikayetleriniz için bir üroloji hekiminize başvurabilirsiniz. Gerekli olduğu durumlarda hekiminiz sizi diğer bölümlere yönlendirecektir.

**Etiketler :üroloji bayanların hangi hastalıkları ile ilgileniyor,üroloji erkeklerin hangi hastalıkları ile ilgileniyor,üroloji kadınlara bakar mı,üroloji neye bakar video,noroloji hangi hastalıklara bakar,kadın üroloji,üroloji bölümü neyle ilgilenir,üroloji hangi hastalıklara bakarüroloji nedir tedavisi,üroloji nedir hangi hastalıklara bakar,genel üroloji nedir,kadınlarda ürolojik hastalıklar,üroloji hastalıkları,üroloji nasıl muayene eder,üroloji 2 nedir,üroloji erkeklerin hangi hastalıkları ile ilgileniyor