İdrar Kültürü Nedir ?

  • 0 yorum
  • 4425 görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Sağlıklı Yaşam

  • '' Her Derde Deva ''
  • *****
  • 658
    • Diyabet Rehberim
İdrar Kültürü Nedir ?
« : 09 Şubat 2018, 23:18:26 »
İdrar Kültürü Nedir ?

İdrar kültürü testi idrardaki bakteri ve mayaları saptar ve tanımlar. İdrar omurganın her iki yanında kaburgaların altında yerleşmiş böbreklerde üretilir. Böbrekler kandaki atıkları filtreler ve sarı idrarı oluşturup vücut dışına atar.İdrar böbreklerden üreter vasıtasıyla geçici olarak depolanacağı mesaneye gelir ve sonrada üretra ile idrar yapma işlemi yapılır. İdrar genelde sterildir fakat bazen üretranın dışındaki deriden içerigiren bakteriler (veya daha nadiren mayalar) yukarı doğru ilerleyip idrar yolu enfeksiyonu oluştururlar.

İdrar kültürü ile az miktarda idrar agarlara (ince besiyeri tabakası) ekilir ve vücut ısısında bekletilir. Eğer bakteriler idrar örneğinde ürerlerse 24-48 saat içerisinde küçük yuvarlak bir halka oluşur. Bu halkanın şekli, büyüklüğü, ve kolonilerin rengi bakterilerin ne olduğu konusunda ipuçları verir ve kolonilerin sayısı bakteri sayısını belirtir. Laboratuvarcı agar levhasında oluşan kolonileri gözlemler, sayılarını ve kaç tip üreme olduğunu sayar. İdeal olarak temiz bir idrar örneğinde bakteri bulunması enfeksiyona bağlıdır. Genellikle tek tip bakteriler çok sayıda bulunur. Bazen birden fazla tip bakteri saptanır. Bu enfeksiyonun birden fazla patojen (hastalık oluşturucu) içerdiğini göstersede idrar toplama sırasında deriden kontaminasyona bağlıda olabilir.

Laboratuvarcı gördüğü her bakteri kolonisi tipinden birer parça alır, onları bir lama yayar, ve onları boyar (gram boyası ile). Daha sonra laboratuvarcı bu mikroorganizmaları mikroskopta inceler. Değişik tipteki bakteriler değişik renkli ve şekilli olup ayrımları yapılır. Mesala üriner sistem enfeksiyonlarının en sık nedeni olan Eschericia coli mikroskop altında gram negatif çomak (pembe çomak) olarak görülürken, kadınlarda vajinal kontaminasyonla oluşan Lactobacillus gram pozitif basil olarak görülür (ince mor çomaklar). Lactobacillus gibi bazı bakterilerin tanımlanması kolaydır ve non-patojendir (enfeksiyona sebeb olmaz) ve daha ileri bir araştırmaya gerek kalmaz.. Gram negatif çomaklar gibi grup oluşturan bakterilerin tam olarak hangi tip olduklarının tanımlanabilmesi için ek testler yapılmalıdır.

İdrar kültürünün ilk rapor örnekleri

Ede edilen bilgilerden laboratuvarcı idrardaki bakterilerin (veya mayaların) tipini ve sayısını bildirir bir rapor verir:

              RAPOR                                                                                                                        ÇEVİRİ
24 saat içerisinde üreme olmadı                                                                                Agarda hiç birşey üremedi
10.000 den az sayıda organizma / ml                                                                       Az sayıda bakteri üredi
100.000 den fazla organizma / ml gram negatif çomak üremesi oldu”              Hasta muhtemelen gram negatif bakteri enfeksiyonu
                                                                                                                                   geçiriyor ve ileri tanımlamaya ihtiyaç duyuyor

Eğer ilk 24-48 saatte kültürde üreme olmazsa kültür negatif kabul edilir ve kültür bitmiş olur. Eğer bir veya daha fazla patojen oluşursa ileri aşamaya geçilir. Biyokimyasal testlerle oluşan bakteri tanımlanır ve duyarlılık testleri ile bakterinin spesifik antimikrobiyal ilaç altındaki üreme durumu belirtilir ki bu da enfeksiyon tedavisi için hangi ilacın kullanılabileceğini belirtir.

Test için numune nasıl toplanır?

İdrar kültürü için idrar herzaman toplanabilir. İdrarı etraf deriden bakterilerle kontamine etme riskinden dolayı idrar toplamadan önce genital bölgeninin temizlenmesi önemlidir (özellikle kadınlarda). Kadınlarda vajinanın labialarını ayırıp önden arkaya doğru temizlemelidirler; erkekler penisin ucunu temizlemelidirler. İdrar çıkarmaya başlayınca bir miktar idrar tuvalete yapılır, sonra 9 veya 10 cc idrar steril idrar kabına yapıldıktan sonra geri kalan kısım da tuvalete yapılır. Buna orta akım temiz idrar denir.

Ne zaman istenir?

Bir idrar kültürü ağrılı , yanmalı ve sık idrar yapma gibi idrar yolu enfeksiyonunu düşündüren durumlar görüldüğünde istenebilir. Genç bayanlarda komplikasyonsuz alt üriner sistem enfeksiyonlarında, idrar kültürü istenmeden antibiyotik tedavisine başlanabilir. Eğer komplike bir idrar yolu enfeksiyonu düşünülüyorsa veya ilaç tedavisine yanıt yoksa idrar kültürü istenmelidir. Gebe kadınlarda fetus gelişimini ve sağlığını etkileyebileceği için herhangi bir semptom olmasa bile tarama amaçlı idrar kültürü istenebilir.

Test sonucu ne anlama gelir?

Yüksek miktarda tek bir bakteri üremesi (10,000 den büyük koloni oluşturucu birim (KFU/mL) pozitif idrar kültürüdür. Eğer 24 veya 48 saatte 10,000 CFU/mL den az üreme rapor edilmişse bu genelde enfeksiyon olmadığını gösterir. Eğer semptomlar ilerliyorsa idrar kültürü tekrarlanabilir. Beyaz kan hücreleri (WBC-lökosit) ve az sayıda mikroorganizma üreyen semptomatik hastalardaki bu duruma akut üretral sendrom denir.

Eğer bir kültürde çeşitli farklı mikroorganizmalar üremişse muhtemelen kontaminasyona bağlıdır. Bu özellikle kadınlarda ki Lactobacillus gibi non-patojen bakteriler içerirse doğrudur. Eğer semptomlar ilerlerse doktor daha dikkatli toplanmış yeni bir idrar kültürü isteyebilir.

Anlamlı sayıda tek bir bakteri tipinin artışı genellikle bir enfeksiyona bağlıdır. Duyarlılık testleri antimikrobiyal tedavinin yapılması için uygulanır. Eğer tedavi edilmezse bakteriyel infeksiyonlar vücudun başka yerlerine doğru yayılır ve ciddi bir hal alır. Genellikle ilk semptom olan ağrı uygulanan tedavi ile ve genelde antibiyotiklerle geriler.

Kadınlar erkeklerden daha sık idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Özellikle okul çağında ki kız çocuklarında sık idrar yolu enfeksiyonu olur. Erkeklerde kültürle ispatlanan idrar yolu enfeksiyonlarında böbrek taşı veya yapısal anormallikler açısından ileri tetkik yapılmalıdır.

Eğer tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa kültür ve duyarlılık testleri aynı anda yapılmalı. Sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren kişilerde bakteriler antibiyotiklere direnç geliştirebileceklerinden antibiyotik seçimi dikkatli yapılmalıdır (ve diğer bütün tedavilerde). Böbrek hastalığı olanlar ve /veya böbreği etkilemiş hastalığı olanlar diyabet gibi ve immün sistemi baskılanmış olanlar tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonuna daha meyillidir.

İdrar kültürü nasıl kontamine oldu?

Eğer genital organ ve derisi örnek toplanmadan önce iyi temizlenememişse idrar kültüründe üç veya daha çok tipte bakteri üremiş olabilir ve bu örnek kontamine olmuş sayılır. Bu test iptal edilir çünkü test idrar yolu kaynaklı ile dışardan gelen bakterileri ayıramaz. Kontamine idrar sorunu orta akım temiz idrar toplama ve temizlik direktiflerinin uygulanması ile önlenebilir.


Sağlıkla Kal .....
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap