Ruam-Malleus (Mankafa)Hastalığı Teşhisi ve Tedavisi

  • 0 yorum
  • 1771 görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Sağlıklı Yaşam

  • '' Her Derde Deva ''
  • *****
  • 658
    • Diyabet Rehberim
Ruam-Malleus (Mankafa)Hastalığı Teşhisi ve Tedavisi

Ruam-Malleus Nedir

Ruam Hastalığı Teşhi Meslek hastalığı olarak bilinen; beygirlerden, merkeplerden, tek tırnaklılardan, yakın münâsebette olanlara(seyislere, veterinerlere, hayvan bakıcılarına) geçebilen, nâdir görülen bir hastalık.

Ruam, özellikle tek tırnaklıların akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalığıdır. İnfeksiyon deride solunum sisteminde ve iç organlarda nodül ve ülserlerin oluşması ile karekterizedir.

İlk olarak, 1773’te Osiander, ruamın insanlarda enfeksiyon yaptığını gösterdi. 1882’de Löffler, ruam basilini buldu.

Etkeni:

Pseudomonas mallei’dir. Hastalık atlarda kronik, merkep ve katırlarda ise akut seyreder. İnsanlar hastalığı infekte hayvanlarla temas sonucu alırlar. Hayvanat bahçesindeki kedi, köpek, aslan, kaplan vs. hayvanlar enfekte at eti yemekle hastalığı alırlar. Sığır ve domuzlar, kanatlılar dirençli kabul edilmektedir.

Ruam, Kuzey Amerika, Batı ve Orta Avrupa’da eradike edilmiştir. Ancak Doğu Avrupa ve Asyada hala görülmektedir.

Enfekte hayvanlar veya portörler, hastalık kaynağı ve mikrop taşıyıcısı olması bakımından çok önemlidirler. Bu hayvanların sekretleri ile özellikle burun akıntıları ile deri lezyonlarından gelen irinlerle, çok sayıda mikrop çevreyi bulaştırır. Bulaşık su, yem, ot vs alınması ile (indirekt) sindirim sistemi yolu ile mikroplar vücuda girebilecekleri gibi yaralanmış deri ve mukozaların enfekte materyal ile direk teması sonu ve nadiren de damlacıkla enfeksiyon alınabilir.

Semptomlar:

Hastalık başlıca 3 klinik form gösterir.

1.Burun ruamı: Mukoprulent kanlı bir akıntı, burun mukozasında ilk önce nodüller görülür daha sonra bunların açılmasıyla ülserler meydana gelir. Çene altı lenf yumruları büyümüş, sıcak ve ağrılıdır.

2.Deri ruamı(farcy): Genellikle bacakların deri altı lenf yolları şişer, üzerlerinde ilk önce nodüller daha sonra ülserler oluşur.

3.Akciğer ruamı: Çok yavaş seyreder. Bazen aylar alır. Solunum sistemine ait semptomlar görülür, tüberküloz ile karışır.

Teşhis:

Burun ruamı rinitis, gurm; akciğer ruamı tüberküloz, pnömoni; deri ruamı mantarların oluşturduğu dermatomikozis ve C. ovis’den ileri gelen lenfangitis ulserosa ile karışabilir.

Otopsi yasak olduğundan teşhiste serolojik ve allerjik testler önemlidir. Ruam tazminatlı bir hastalıktır. Eğer ruamlı hayvan hastalığın açık belirtilerini gösteriyorsa HSZK’nun ilgili maddesine göre taktir edilecek kıymetin yarısı kadar, mallein testi veya serolojik ve bakteriyolojik muayene sonucu ruam hastalığına yakalandıkları tespit edilenlere ise dörtte üçü kadar tazminat verilir.

RUAM HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Ruam üç klinik formda seyreden bir hastalıktır. Burun ruamı, deri ruamı ve akciğer ruamı. Belirtileri bu üç klinik forma göre değişir. Bu üç form tek tek görülebileceği gibi beraber de görülebilir.

Akut dönemde ateş, kırıklık, iştahsızlık, sarılık, bulantı, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, lefadenopati gibi belirtiler görülür. Yüzde ve uzuvlarda yılancık hastalığında’kine benzer şişme veya ağrılı nodüller oluşur.

Nodüller çok çabuk yayılır. Burun tutulumunda burun mukozasında şişme, kalın irinli burun akıntısı vardır ve burunda erozyon gelişebilir. Akut hastalığın seyri sırasında metastatik apseler, pnömoni ve ölümcül kollaps gelişebilir.

Hastalığın akut alevlenmelerle seyir gösteren kronik formları da tarif edilmiştir.

RUAM HASTALIĞI TEDAVİSİ

Ruam hastalığının tedavisinde kloramfenikol ve penisilin gibi antibiyotik içeren ilaç tedavileri uygulanır, ancak bu tedaviler ile ateş kontrol altına alınabilse de, hastayı kurtarmak mümkün olmayabilir.

Not: Ruam bildirilmesi zorunlu bir hastalıktır. Atların kontrolü ile hastalığın yayılımı önlenebilir.

Korunma:

Hastalığın yayılmasında portörlerin, sürüye kontrolsüz alınan hayvanların, infekte hayvanların, hayvan nakliyatının, sergi, panayırların ve hayvan alım-satımlarının önemi fazladır. Ahıra kontrolsüz hayvan sokulmamalıdır. Hayvanlar belli aralıklara allerjik ve serolojik testlere tabi tutularak infekte veya portörler ayıklanmalıdır.

RUAM HANGİ HAYVANLARDAN BULAŞIR?

Ruam bir zoonoz’dur ve genellikle tek tırnaklı hayvanlarda (at, katır, eşeklerde bulunur) ve bunlardan kedi, köpek, keçi, deve gibi hayvanlara, insanlara da bulaşabilen bir hastalıktır.

Hastalık hayvanlar arasında direkt veya indirekt (dolaylı) yolla bulaşır. Direkt bulaşma hasta hayvanların solunum havası, enfekte suların içilmesi, kirli yataklık, tımar ve koşum takımlarının kullanılmasıyla olur. İnsanlar hastalığı hayvanlara temas sonucu alırlar. Hastalığın deriden bulaşabilmesi için derinin yaralı bereli olması gerekli ise de, mukozalara bulaşma böyle değildir. hastalık insandan insana da bulaşabilmektedir. Diğer hayvanlar hastalığı, enfekte atlarla direkt temas yoluyla veya etcil hayvanlar (köpekler ve diğer etcil hayvanlar gibi) enfekte hayvanların etlerini yedikleri için alırlar.

Ruam-Malleus Mevzuat

Ruam Hastalığı

Madde 112- Tektırnaklı hayvanlardaki burun akıntısı, burunda ülser, çene altı lenf yumrularının ağrısız şişkinliği veya deride ağrısız şişkinlikler yahut sebepsiz zayıflayan, vücut harareti değişiklik gösteren, öksüren ve yapılan tedaviye cevap vermeyen, testisleri şişmiş ve iltihaplı hayvanlara talimatnamesindeki esaslara göre mallein tatbik edilir. Sonuç müspet ise hükümet veteriner hekimi hastalık raporu düzenler. Toplanan hayvan sağlık zabıtası komisyonu hastalık çıkış kararı alır ve ilan eder.

a) Mallein uygulaması sonunda hasta oldukları anlaşılan tektırnaklı hayvanlar tazminatlı olarak öldürülür ve imha edilir.

b) Hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanlar hakkında talimatnamesindeki  hususlar uygulanır.

c) Hasta, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların kesilmesine ve etlerinin tüketimine izin verilmez.

d) Ruam hastalığından ölen veya öldürülmesine karar verilen hastalar kapalı vasıtalarla gömülecekleri yahut yakılacakları yere sevkedilir. Nakil sırasında burun akıntılarının çevreye bulaşmaması için gerekli tedbirler alınır. Kadavralar üzerine sönmemiş kireç dökülerek derin çukurlara gömülür. Nakilden sonra vasıtaların dezenfekte edilmesi mecburidir.

e) Ruam hastalığı çıkan veya hasta hayvanların muhafaza edildiği ahıra dışarıdan hayvan sokulmasına izin verilmez; her türlü eşya alet ve malzeme ile hayvan yemlerinin çıkarılması yasaklanır, hasta hayvanlara ait gübreler yakılır.

f) Bakanlıkça hazırlanan program ve projelere göre hastalıksız oldukları tespit edilen tektırnaklı hayvanlara hükümet veteriner hekimince bir belge verilir. Alım ve satım sırasında bunun gösterilmesi zorunludur. Taşımada çalıştırılan tektırnaklı hayvanların altı ayda bir hükümet veteriner hekimine muayene ettirilmesi mecburidir.

g) Bulaşmadan şüpheli olarak müşahedeye alınan hayvanların bulundukları yerden çıkarılmaları yasaktır. Çıkarılmaları halinde yeni götürdükleri yerdeki hastalığa yakalanabilecek hayvanlarla birlikte karantinaya alınır. Sahibi hakkında Kanunun cezai hükümleri uygulanır.

h) Hasta, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların bulundukları yerdeki yemlikler, zemin ve duvarlar ile alet, eşya ve malzemeler mümkünse eldiven geçirilerek veya kimyevi maddelerle dezenfekte edildikten sonra kullandırılır. Dezenfekte edilen ahırlara bir hafta sonra hayvan konulur.

i) Ruam hastalığı insan sağlığı için tehlikeli olduğundan hastaların bulundukları yerlere derilerinde yara olanların girmesine izin verilmez.

j) Yönetmelikte yer almayan hususlarda Ruam Savaş Yönetmeliği uygulanır.

k) Ruamda karantina hastalık çıkan ahır veya yerle sınırlıdır. Hastalar dışındaki hayvanlarda test sonucu menfi ise test 21 gün sonra tekrarlanır. İkinci test sonucu menfi olanlar hastalıksız kabul edilir ve karantina dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır.


Sağlıkla Kal .....
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap