DİYABETLE MÜCADELEDE ULUSAL ÇABALAR

  • 0 yorum
  • 2059 görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Sağlıklı Yaşam

  • '' Her Derde Deva ''
  • *****
  • 658
    • Diyabet Rehberim
DİYABETLE MÜCADELEDE ULUSAL ÇABALAR
« : 25 Aralık 2017, 22:45:34 »
DİYABETLE MÜCADELEDE ULUSAL ÇABALAR

Türkiye’de diyabete yönelik mücadele ve diyabet

yönetimi politikalarının belirlenmesi ve uygulanması için 1994 yılında Sağlık Bakanlığı önderliğinde ve pek çok sivil toplum örgütünün katılımı ile ‘Ulusal Diyabet Programı’ hazırlanmıştır. Bu program 2003 yılında revize edilmiş ve ‘Ulusal Diyabet-Obezite-Hipertansiyon Kontrol Programı’ olarak düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı 2010- 2014’, toplumda diyabet farkındalığını arttırarak gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlamıştır.
 
Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı 2010-2014’ kapsamında elde edilen tecrübeler ışığında ve bu program ile ilgili geri bildirimlerden yola çıkılarak ‘Türkiye Diyabet Programı 2015-2020’ ye dönüşmüştür.

Bu programın amaçları:

1. Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirilmesi ve uygulanması

2. Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak

3. Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak

4. Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisinin geliştirilmesi, tip 2 diyabet ve obezitenin önlenmesi
5. Diyabetin ve diyabet programı’nın etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi
 
Amaç I. Etkin Diyabet Yönetimi için Politika Geliştirilmesi ve Uygulanması

Hedefler ve Aksiyonlar

1.a.   Ülke genelinde ulusal ve yerel düzeyde diyabet ve diyabet ile ilişkili hastalık ve komplikasyonlara ilişkin mevcut durumun saptanmasıdır.

1.b.   Türkiye diyabet tanı, tedavi ve izlem standartlarını geliştirmektir.

1.c.   Diyabet hizmetlerine yönelik insan gücü planlaması ve finansal düzenlemelerin yapılmasıdır.

1.d.   Ulusal ve yerel düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak ‘Türkiye Diyabet Programı’nın tüm faaliyetlerinin uygulanmasını planlamak ve hayata geçirmektir.
 
Amaç II. Diyabetin Önlenmesini ve Erken Tanı Konmasını Sağlamak

Hedefler ve Aksiyonlar

2.a.   Sağlıklı ve diyabet riski taşıyan bireylerin diyabetin önlenmesi konusunda eğitilmesi ve farkındalığın arttırılmasıdır.

2.b.   Kentsel çevre ve toplu yaşam alanlarının diyabetin önlenmesine
katkıda bulunacak şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.

2.c.   Topluma yaşam boyu yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlıkları kazandırmak ve sürekliliği sağlayarak obeziteyi önlemektir.

2.d.   Prediyabetli kişilerde diyabet gelişim riskini azaltmaktır.

2.e.   Diyabete erken tanı konmasını sağlamaktır.
 
Amaç III. Diyabet ve Komplikasyonlarının Etkin Tedavisini Sağlamak

Hedefler ve Aksiyonlar

3.a.   Tanı, tedavi ve izlem standartlarının etkin biçimde uygulanmasını sağlamaktır.

3.b.   Diyabetli bireylerin ve yakınlarının diyabet konusunda standart bir şekilde ve yeterli derecede bilgilendirilmesini sağlamaktır.

3.c   Diyabetli bireylerin diyabetin etkili yönetimi için gereken olanaklara erişiminin sağlanmasıdır.

3.d   Diyabete bağlı akut ve kronik komplikasyonların azaltılmasıdır.
 

Amaç IV. Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi, Tip 2 Diyabet ve Obezitenin Önlenmesidir.

Hedefler ve Aksiyonlar

4.a 0-18 yaş grubunda ülke çapında tip 1 ve tip 2 diyabetlilerin kayıt
altına alınmasının sağlanmasıdır.

4.b. Tip 1 diyabetli çocuklara erken tanı konması ve DKA ile başvuru sıklığının azaltılmasıdır.

4.c   Ülkemizdeki diyabetli çocukların bakım ve tedavi standartlarının geliştirilmesidir.

4.d   Ülkemizdeki bütün diyabetli çocuk ve ailelerinin standart/yeterli eğitim almasının sağlanmasıdır.

4.e   Çocuklarda tip 2 diyabetin önlenmesi ve erişkinlerdeki tip 2 diyabet için en önemli risk faktörü olan çocukluk çağı obezite sıklığının azaltılmasıdır

4.f. Tip 1 diyabetli çocuklara yönelik sosyal güvenlik şemsiyesinin bütün tedavi ve izlem ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilmesi; sosyal haklarının yaşam boyu sürmesidir.
 
Amaç V. Diyabetin ve Diyabet Programı’nın Etkin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Hedefler ve Aksiyonlar

5.a.   Türkiye Diyabet Gözlemevi’nin kurulmasıdır.

5.b.   Türkiye Diyabet Programı ilerleme ve sonuç raporlarının hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasıdır.

Kaynak : YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU
İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği


« Son Düzenleme: 28 Aralık 2017, 20:13:49 Gönderen: esudur »
Sağlıkla Kal .....
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap